Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

daligirl
daligirl
daligirl
daligirl
No tak, chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
daligirl

June 07 2017

3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaMagnolia11 Magnolia11
daligirl
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka

June 06 2017

daligirl
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
daligirl
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viasoSad soSad
daligirl
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaczekoladowysen czekoladowysen
daligirl

April 13 2017

daligirl
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King

April 03 2017

daligirl
2799 a84d
Reposted fromiamstrong iamstrong viasoSad soSad
6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Reposted fromjustinwright justinwright viasoSad soSad
daligirl
3494 1ab4 500
Reposted fromyannim yannim viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
daligirl
daligirl
0202 ce10 500

1000drawings:

by Henrietta Harris

daligirl
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapouler pouler

March 13 2017

1006 9075 500

ivanafranka:

ph. Ivana Franka

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl